پاورپوینت نیازهای دفعی (دفع ادرار)

دانلود فایل پاورپوینت نیازهای دفعی (دفع ادرار) با برچسبهای پاورپوینت نیازهای دفعی,پاورپوینت دفع ادرار,پاورپوینت ادرار پاورپوینت نیازهای دفعی (دفع ادرار) پاورپوینت نیازهای دفعی (دفع ادرار)     14اسلاید   •دفع …

Read More

پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

دانلود فایل پاورپوینت کلیات فارماکولوژی با برچسبهای پاورپوینت کلیات فارماکولوژی,پاورپوینت فارماکولوژی,ppt فارماکولوژی پاورپوینت کلیات فارماکولوژی پاورپوینت کلیات فارماکولوژی   31اسلاید از دو واژه یونانی pharmacon  به معنی دارو و logos  …

Read More

پاورپوینت داروهای سمپاتومیمتیک

دانلود فایل پاورپوینت داروهای سمپاتومیمتیک با برچسبهای پاورپوینت داروهای سمپاتومیمتیک,پاورپوینت سمپاتومیمتیک,داروهای سمپاتومیمتیک پاورپوینت داروهای سمپاتومیمتیک پاورپوینت داروهای سمپاتومیمتیک   22اسلاید   •داروهایی که باعث تحریک و تشدید اثار اعصاب سمپاتیک …

Read More

پاورپوینت داروهای مهارکننده آدرنرژیک

دانلود فایل پاورپوینت داروهای مهارکننده آدرنرژیک با برچسبهای پاورپوینت داروهای مهارکننده آدرنرژیک,پاورپوینت مهارکننده آدرنرژیک پاورپوینت داروهای مهارکننده آدرنرژیک   پاورپوینت داروهای مهارکننده آدرنرژیک   13اسلاید   •1– آنتاگونیست های گیرنده …

Read More

پاورپوینت اتاکوئیدها

دانلود فایل پاورپوینت اتاکوئیدها با برچسبهای پاورپوینت اتاکوئیدها,پاورپوینت اتاکوئید,ppt اتاکوئیدها پاورپوینت اتاکوئیدها   پاورپوینت اتاکوئیدها 19اسلاید مولکولهای درونزایی هستند که روی گیرنده های کولینرزیک و ادرنرژِیک عمل نمی کنند. ولی …

Read More